Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

 
 
Ανακοίνωση

Δημοσιεύτηκε στις 28 Μαρτίου 2013 στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 705, η υπουργική απόφαση με αρ. Φ. 80000/8285/253 σχετικά με την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.


Δείτε εδώ τη σχετική υπουργική απόφαση.