Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

 
 
Επιβράβευση υπαλλήλου

 

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, Γ. Βουδούρη και ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, επιβραβεύεται με εύφημο μνεία μία υπάλληλος του Ταμείου με θέση ευθύνης διευθυντού, η οποία επιδεικνύοντας πρωτοβουλία και ζητώντας έκπτωση σε περίπτωση νοσηλείων του εξωτερικού, εξασφάλισε για το Ταμείο 300.000 ευρώ.