Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Πίνακες Κλίμακας Συντάξεων (παλαιοί & νέοι ασφαλισμένοι)

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν από 1-1-1993)

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ΑΠΟ 01/01/2009

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ= 220,00 ΕΥΡΩ

0- 30 ΕΤΗ 15%

Α.Κ.

Κλάδος Σύνταξης

Συντελεστής Έτους

Συντελεστής Μήνα

Α

55

8,25

0,69

Β

77

11,55

096

Γ

100

15,00

1,25

Δ

123

18,45

1,54

Ε

162

24,30

2,03

ΣΤ

186

27,90

2,33

Ζ

228

34,20

2,85

Η

280

42,00

3,50

Θ

423

63,45

5,29

Ι

515

77,25

6,44

31 – 35 ETH 25%

Α.Κ.

Κλάδος Σύνταξης

Συντελεστής Έτους

Συντελεστής Μήνα

Α

55

13,75

1,15

Β

77

19,25

1,60

Γ

100

25,00

2,08

Δ

123

30,75

2,56

Ε

162

40,50

3,38

ΣΤ

186

46,50

3,88

Ζ

228

57,00

4,75

Η

280

70,00

5,83

Θ

423

105,75

8,81

Ι

515

128,75

10,73

 

36  ΚΑΙ ΑΝΩ 30%

Α.Κ.

Κλάδος Σύνταξης

Συντελεστής Έτους

Συντελεστής Μήνα

Α

55

16,50

1,38

Β

77

23,10

1,93

Γ

100

30,00

2,50

Δ

123

36,90

3,08

Ε

162

48,60

4,05

ΣΤ

186

55,80

4,65

Ζ

228

68,40

5,70

Η

280

84,00

7,00

Θ

423

126,90

10,58

Ι

515

154,50

12,88

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Ε.Β.Ε.

ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

406,00  ΕΥΡΩ

ΘΑΝΑΤΟΥ

341,00 ΕΥΡΩ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΑΠΟ       01/10/2008

          3.680,00 ΕΥΡΩ

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.  πρώην Τ.Α.Ε.  ΑΠΟ 01/01/2009 – 31/12/2009

ΔΙΑΚΟΠΗ 31/12/2009 – 30/11/2009

Α.Κ.

Ποσό

Συντελεστής Έτους

Συντελεστής Μήνα

Α

374,00

10,69

0,89

Β

503,00

14,37

1,20

Γ

628,00

17,94

1,50

Δ

758,00

21,66

1,81

Ε

879,00

25,11

2,09

ΣΤ

999,00

28,54

2,38

Ζ

               1.115,00

31,86

2,66

 

  ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Α.Ε.

ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

470,00  ΕΥΡΩ

ΘΑΝΑΤΟΥ

 425,00  ΕΥΡΩ

     ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ     ΑΠΟ 01/10/2008

 3.680,00  ΕΥΡΩ

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ πρώην Τ.Σ.Α. 01/01/2009 – 31/12/2009

    ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ

  ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ100%

ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΤΗ

%

ΠΟΣΟ

70%(Χήρα χωρίς παιδιά)

90%(Χήρα με ένα παιδί)

15

ΒΑΣΙΚΗ

276,00

193,20

248,40

16

3%

284,28

199,00

255,85

17

6%

292,56

204,79

263,30

18

9%

300,84

210,59

270,76

19

12%

309,12

216,38

278,21

20

15%

317,40

222,18

285,66

21

18%

325,68

227,98

293,11

22

21%

333,96

233,77

300,56

23

24%

342,24

239,57

308,02

24

27%

350,52

245,36

315,47

25

30%

358,80

251,16

322,92

26

33%

367,08

256,96

330,37

27

36%

375,36

262,75

337,82

28

39%

383,64

268,55

345,28

29

42%

391,92

274,34

352,73

30

45%

400,20

280,14

360,18

31

48%

408,48

285,94

367,63

32

51%

416,76

291,73

375,08

33

54%

425,04

297,53

382,54

34

57%

433,32

303,32

389,99

35

60%

441,60

309,12

397,44

36

63%

449,88

314,92

404,89

37

66%

458,16

320,71

412,34

38

69%

466,44

326,51

419,80

39

72%

474,72

332,30

427,25

40

75%

483,00

338,10

434,70

41

78%

491,28

343,90

442,15

42

81%

499,56

349,69

449,60

43

84%

507,84

355,49

457,06

44

87%

516,12

361,28

464,51

45

90%

524,40

367,08

471,96

46

93%

532,68

372,88

479,41

47

96%

540,96

378,67

486,86

48

99%

549,24

384,47

494,32

49

102%

557,52

390,26

501,77

50

105%

565,80

396,06

509,22

51

108%

574,08

401,86

516,67

52

111%

582,36

407,65

524,12

53

114%

590,64

413,45

531,58

54

117%

598,92

419,24

539,03

55

120%

607,20

425,04

546,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης προστίθεται ποσοστό 3% στο ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης των 15 ετών

 

 

        ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Σ.Α.

ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

406,00ΕΥΡΩ

ΘΑΝΑΤΟΥ

341,00ΕΥΡΩ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΑΠΟ                         01/10/2008

           3.680,00 ΕΥΡΩ

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΟΑΕΕ από 01/01/2009

Α.Κ.

Ποσό Σύνταξης Χ 2%

Συντελεστής Έτους

Συντελεστής Μήνα

762,04

2%

15,24

1,27

930,71

2%

18,61

1,55

1111,02

2%

22,22

1,85

1212,92

2%

24,26

2,02

1399,06

2%

27,98

2,33

1577,93

2%

31,56

2,63

1687,28

2%

33,75

2,81

1824,48

2%

36,49

3,04

1947,75

2%

38,96

3,25

10η

2071,08

2%

41,42

3,45

11η

2194,35

2%

43,89

3,66

12η

2317,62

2%

46,35

3,86

13η

2440,96

2%

48,82

4,07

14η

2564,24

2%

51,28

4,27

 Για όσους συνταξιοδοτηθούν από 01/01/2009 τα κατώτατα όρια του Ο.Α.Ε.Ε. διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΠΟ 01/01/2009

 

ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

473,40 ΕΥΡΩ

ΘΑΝΑΤΟΥ

378,72 ΕΥΡΩ

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993)

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ από 01/01/2009

Α.Κ.

Ποσό Σύνταξης Χ 2%

Συντελεστής Έτους

Συντελεστής Μήνα

762,04

2%

15,24

1,27

930,71

2%

18,61

1,55

1111,02

2%

22,22

1,85

1212,92

2%

24,26

2,02

1399,06

2%

27,98

2,33

1577,93

2%

31,56

2,63

1687,28

2%

33,75

2,81

1824,48

2%

36,49

3,04

1947,75

2%

38,96

3,25

10η

2071,08

2%

41,42

3,45

11η

2194,35

2%

43,89

3,66

12η

2317,62

2%

46,35

3,86

13η

2440,96

2%

48,82

4,07

14η

2564,24

2%

51,28

4,27

 

Για όσους συνταξιοδοτηθούν από 01/01/2009 τα κατώτατα όρια των Νέων ασφαλισμένων διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ  ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2009

ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

486,29 ΕΥΡΩ

ΘΑΝΑΤΟΥ

389,02ΕΥΡΩ