Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Στατιστικά Στοιχεία
 
Στατιστικά 2015 - 3/28/2016
ΟΑΕΕ : Στατιστικά 2015
Δείτε το Αρχείο

Στατιστικά 2014 - 5/22/2015
ΟΑΕΕ : Στατιστικά 2014
Δείτε το Αρχείο

Στατιστικά 2013 - 5/22/2015
ΟΑΕΕ : Στατιστικά 2013
Δείτε το Αρχείο

Στατιστικά 2012 - 9/18/2014
ΟΑΕΕ : Στατιστικά 2012
Δείτε το Αρχείο