Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

 
 
Εισφορές

Εισφορές ΟΑΕΕ(απο 1-1-2007)

     Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

     Οι εισφορές καταβάλλονται ανα δίμηνο με το Μηχανογραφικό Σύστημα Είσπραξης Εισφορών.