Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

 
 
Εισφορές

Τράπεζες - ΕΛΤΑ

Από 10/12/2012 η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ) επιλέγοντας του παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

1. Με πάγια εντολή προς Τραπεζικό Ίδρυμα
Με πάγια εντολή εξοφλούνται μόνο οι τρέχουσες εισφορές και οι δόσεις ρύθμισης.
Η πάγια εντολή ενεργοποιείται και ισχύει μόνο όταν στην απόδειξη πληρωμής υπάρχει το μήνυμα:
“Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΦΕΙΛΗ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ (ΌΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)”.
Η πάγια εντολή δεν εκτελείται όταν το όριο ανάληψης που έχει οριστεί είναι μικρότερο από το οφειλόμενο ποσό ή όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο την ημερομηνία εξόφλησης. Ο ΟΑΕΕ συνιστά την πίστωση του λογαριασμού χρέωσης πάγιας εντολής από την προηγούμενη μέρα.

2. Με εντολή πληρωμής προς Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ.
Με εντολή πληρωμής, μπορούν να πληρωθούν τρέχουσες ή και παλαιότερες καθυστερούμενες εισφορές
στα καταστήματα των Τραπεζών ή χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους όπως Internet Banking, Phone Banking κλπ καθώς και στα ΕΛΤΑ.
Για την εντολή πληρωμής χρησιμοποιείται ο 13ψήφιος μοναδικός αριθμός (ταυτότητα) που είναι μοναδικός για κάθε απόδειξη και αναγράφεται μέσα στο πλαίσιο με τα στοιχεία για πληρωμή μέσω Τραπεζών – ΕΛΤΑ.
Η μη καταβολή του συνολικού ποσού ή λανθασμένη ταυτότητα  επιφέρει την απόρριψη της συναλλαγής.
Σε περίπτωση απόρριψης τα χρήματα επιστρέφονται άμεσα στον ασφαλισμένο ή πιστώνονται στον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Για τις προσφερόμενες δυνατότητες καταβολής εισφορών, απευθυνθείτε στην Τράπεζα επιλογής σας.