Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020









 
 
Οικονομικα Στοιχεία
 
- Αντικειμενικές Αξίες Ακίνητης Περιουσίας ΟΑΕΕ (έτη 2007, 2008 και 2009)