Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

 
 
Παροχές Ασθενείας

Κωδικοποίηση Ασφαλιστικής Ικανότητας