Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

 
 
Δώρο Πάσχα 2010

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), θα καταβάλλει στους συνταξιούχους του, το Δώρο Πάσχα την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010.

Η σύνταξη του μηνός Απριλίου θα καταβληθεί την Πέμπτη 1 Απριλίου 2010.