Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021

 
 
Ανακοίνωση : Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  19-2-2014

 

Καταβολή Συντάξεων μηνός Μαρτίου 2014


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους συνταξιούχους του ότι η πληρωμή των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2014 (την 1η δηλαδή εργάσιμη ημέρα μ. Μαρτίου 2014, όπως προβλέπεται από το αρθ. 57 του Ν. 4144/2013).

Η πληρωμή αυτή αφορά τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ καθώς και τους συνταξιούχους των Τομέων, ΤΑΝΤΠ, ΤΕΑΑ & ΤΕΑΠΥΚ.-