Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

 
 
Ανακοίνωση

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στην πάγια ρύθμιση, σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.    

Για την ένταξη στην πάγια ρύθμιση δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τους όρους της ρύθμισης απευθυνθείτε στα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ.

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο οδηγία πάγιας ρύθμισης, πατήστε εδώ.