Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

 
 
Καθορισμός ανώτατης τιμής (πλαφόν) σε θεραπευτικά μέσα υψηλού κόστους

Αναλυτικότερα,

Πατήστε εδώ για την Εγκύκλιο 96/2009.