Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

 
 
Δραστηριότητες ΟΑΕΕ


Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού ο προγραμματισμός δράσεων για το 2012, ο οποίος είναι ενταγμένος στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2011-2013.

Δείτε εδώ το αρχείο σχετικά με τον προγραμματισμό Δράσεων του ΟΑΕΕ και την καταγραφή ενεργειών του πρώτου εξαμήνου του 2012.