Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

 
 
Δραστηριότητες ΟΑΕΕ

Στo πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού και με απώτερο στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, μέσω της επιμόρφωσης των υπαλλήλων, ξεκίνησε η πιλοτική υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

 

Σκοπός μας είναι η μόνιμη και με σταθερό τρόπο λειτουργία επιμορφωτικών κύκλων, σε όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται σε διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει ο Οργανισμός, η θεματολογία και οι εισηγητές θα προτείνονται από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και η υλοποίησή τους θα εντάσσεται σε τρεις κύκλους, ως εξής: 1ος κύκλος, τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, 2ος κύκλος , τους μήνες Μάΐο και Ιούνιο, 3ος κύκλος, τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

 

Ειδικά για την πιλοτική εφαρμογή του Ιουνίου, διεξάγονται σεμινάρια με την ακόλουθη θεματολογία:

 

  • Αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, με αρμόδια τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Θεμάτων,
  • Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, με αρμόδια τη Γενική Διεύθυνση Παροχών ,
  • Εκπαίδευση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και
  • Εκπαίδευση στο πρωτόκολλο παρακολούθησης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, με αρμόδια τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

Η προσπάθεια όλων μας επικεντρώνεται στην ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και της σφαιρικής ενημέρωσης των υπαλλήλων από έμπειρους συναδέλφους τους, για τα επιμέρους αντικείμενα.